Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Läs Nyt

Työyhteisöjen valmennukset

Tietoisuustaitojen -ohjaus työyhteisölle

Tarjoan tietoisen läsnäolon taidon ohjausta mindfulness -menetelmällä. Kysymys on tietoisuustaitojen kehittämisestä erilaisilla läsnäoloharjoituksilla sekä niitä tukevalla teorialla.Työyhteisöissä tämä tarkoittaa käytännössä ohjauksen keskittymistä esim. sosiaalisten taitojen tiedostamiseen ja kehittämiseen, läsnäolevan kuuntelun harjoittelemiseen, avoimen ongelmanratkaisu-ajattelun kehittämiseen sekä tunneälyn merkitykseen.

Tietoisuustaitojen harjoittelemisessa on perimmiltään kysymys omakohtaisten oivallusten kautta tapahtuvasta oppimisesta, kehittymisestä ja oman ymmärryksen syvenemisestä. Tietoisuustaidoissa voidaan puhua mielen taidoista, jotka muodostavat pohjan ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Harjoitukset on irrotettu uskonnollisista perinnöistään ja ne ovat kehon ja mielen harjoituksia.

 

Tietoisuustaidot johtamistyössä

Tietoinen läsnä oleva johtajuus syntyy halusta olla itsensä paras mahdollinen versio johtajana tiimilleen. Tämä tarkoittaa, että on tunnettava itsensä, kehitettävä omia taitoja johtajana, kykyä vuorovaikutukseen ja kuunteluun. On oltava käsitys oman tiimin yksilöistä, tunnettava heidät ja heidän motiivinsa lähteet. Mutta miten se onnistuu?

Luottamus kumpuaa organisaation kulttuurista, sen yksilöistä, jotka luovat kulttuuria jokapäiväisillä teoillaan. Valmentajana luotan tietoisuuteen välineenä. Tarkoittaen, että voimme lähteä kehityksen tielle tiedostamalla missä olemme nyt, ketä olemme yksilöinä, miksi olemme tässä ja mikä on missiomme.

Perustana tietoisessa johtajuudessa on ymmärtää yksilön hyvinvoinnin holistisuus, psyykkinen ja älyllinen hyvinvointi osana fyysistä olemustamme. On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää kehon ja mielen yhteys ja kokea myös itse miten tuo yhteys toimii. Rohkaisen tunnustamaan tunteet osaksi ihmisenä olemista ja annan välineitä tunteiden tunnistamiseen niiden pois sulkemisen sijaan. Valmennuksessa viemme johtajuuden tärkeimmät välineet kuuntelun, vuorovaikutuksen, läsnäolon ja asenteet käytännön tasolle.

Valmennuksen johtajuuden näkökulman lisäksi kehityspolkuun kuuluu myös oma henkilökohtaisen kehityksen rakenne. Siinä pääset pureutumaan stressiin, palautumiseen, läsnäolotaidon kehittämiseen, tunneälykkyyden tunnistamiseen, sen kehittämiseen sekä omiin tietoisuuden taidon rutiineihin.

Valmennus suositellaan aloitettavaksi henkilökohtaisella Genoksen johtajuuden 360 arvioinnilla, josta saa hyvin käytännönläheistä tietoa omasta tunneälykkäästä toiminnasta käytännössä. Ole minuun yhteydessä!

 

Miksi tietoisuustaidot ovat työyhteisössä tärkeitä?

 • tietoisuustaitoharjoitukset tukevat työstä palautumista
 • stressiin reagointi vähäisempää ja stressistä palautuminen nopeampaa
 • negatiivisten asioiden pyörittely mielessä vähäisempää
 • omien jaksamisen rajojen tunnistaminen ja vastuunotto lisääntyy
 • keskittymiskyky parantuu
 • aivojen kyky käsitellä informaatiota lisääntyy ja kyky objetiivisuuteen paranee
 • automaattisten toimintamallien tunnistaminen ja muuttaminen tarpeen mukaan mahdollistuu, joustavuus ja luovuus lisääntyy
 • parantunut muisti ja oppimiskyky, priorisointi ja olennaistaminen helpottuu
 • omien tunteiden tunnistamiskyky ja ymmärtäminen lisääntyy
 • itsetuntemus vahvistuu
 • empatia lisääntyy
 • ystävällisyyden ja hyväksynnän lisääntyminen itseä ja muita kohtaan, parantuneet ihmissuhdetaidot, työilmapiiri kohenee
 • työyhteisön vuorovaikutuksen paraneminen, tuottavampi ja luovempi työyhteisö sekä tyytyväisemmät asiakkaat

Tilaa ohjaus kokouspäivän yhteyteen tai työpaikalle säännölliseksi harjoittelumahdollisuudeksi työyhteisöllesi.

Inspiroiva ja osallistava luentokokonaisuus -Tietoisuustaidot osaksi työyhteisöä! Tällä lämminhenkisellä  2h:n peruspaketilla on luontevaa aloittaa tutustuminen tietoisuustaitoihin työyhteisössä.

Tutustu Metsäläsnäolo -ohjaukseen. Rentouttava luonnollinen ohjelma kokouksen tai tyhy -päivän osaksi.

 "Sinusta Virpi näkyi aivan upeasti se miten olit hetkessä läsnä ja todella keskityit kuuntelemaan, kun puhuimme sinulle kokemuksistamme tai tuntemuksista. KIITOS, oli aivan mahtava kokemus koko luentosi!"

"Kokonaisuus ja sisältö oli hyvin suunniteltu osallistujat ja tilannekohtaiset toiveet huomioiden. Teemakohtaiset viikkoharjoitteet sekä materiaali tukivat valmennusta ja tuo jatkuvuutta. Parasta antia myös ohjaajan ammattitaito ja aito, lämmin läsnäolo!"

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön™ -valmennus

Valmennusohjelma on kehitetty erityisesti suomalaisen työelämän tarpeita silmällä pitäen. Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, joiden avulla valmennusohjelmaan osallistuvat saavat avaimet mm. oman itsen ja kanssaihmistenläsnäolevaan ja kannustavaan kohtaamiseen ja kohteluun, tietoiseen tapaan tehdätyötä ja priorisoida työtehtäviä, keskittymiskyvyn parantamiseen sekä oman stressin tunnistamiseen ja parhaisiin keinoihin stressistä palautumiseen. Valmennusohjelman taustalla ovat lukuisat - tähän mennessä jo yli tuhat - tieteellistä tutkimusta, joita aihepiiristä on tehty 1970-luvun lopulta lukien.

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön™-valmennusohjelma kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen, yhdessä ihmettelyyn ja uusien vaihtoehtojen löytämiseen erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi työyhteisön sisällä.

Valmennusohjelma koostuu perusmuodossaan kahdeksasta(8) 2 tunnin mittaisesta mindfulness-valmennuksesta. Ohjelman vaikuttavuus on parhaimmillaan, kun valmennusosiot pidetäänn noin viikon välein.

Valmennusohjelman harjoitusosuuksia toteutetaan lähiluonnossa mahdollisuuksien mukaan luontoavusteisia menetelmiä hyödyntäen. Harjoituksiin saadaan syvempi vaikuttavuus lempein keinoin.

Mindfulness Työssä -8 askelta, Mindfulness Työssa AkatemiaMindfulness Työssä -8 askelta, Mindfulness Työssa Akatemia

Valmennus on myös toteutettavissa osissa, jolloin koulutus voidaan keskittää yhteen tai kahteen askeleeseen työyhteisön akuutin tarpeen mukaan.

 

Genos tunneälyarviointi

Tunneälykkyyttä voidaan kehittää ja parantaa. Siihen tarvitaan tietoa, halua ja sitoutumista parantamiseen sekä itsetuntemusta. Genos tunneälyarviointi auttaa ammattilaisia soveltamaan keskeisiä tunneälytaitoja, jotka edistävät itsetietoisuutta, empatiaa, johtajuutta ja joustavuutta. Maailmassa, jossa vallitsee "vähemmällä enemmän" -henki, tunneälyn soveltaminen työssä on perusta menestykselle.

Lue lisää tarjoamastani Genos tunneälyarvioinnista sekä valmennuksista!

 

Valmennan ryhmiäni sydän ja asiakas edellä. Keskiössä on aina mahdollisuus kehittää omaa hyvinvointia jokaisen omista lähtökohdista käsin. Minä toimin tiedon lähettinä ja inspiraation sytyttäjänä. Lue minusta lisää valmentaja Virpi Pakaslahdesta.

Pyydä tarjous ❤︎

 

8 askelta hyvään työhön™ - avoin valmennus Helsingissä -ilmoittautuminen käynnissä!

Lue lisää tietoisen hyväksyvän läsnäolon Mindfulness -ohjauksista!

Mindfulness Työssä -ohjaajien koulutus:

Mindfulnesstyössä.fi
 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?